Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele behandelingstechniek die door Dr. A. T. Still in de U.S.A. werd ontdekt. Het is een behandelmethode die ontstaan is vanuit een diepgaande anatomische, neurologische en fysiologische kennis. Hierbij wordt het lichaam als één geheel benaderd, en wordt getracht het verstoorde evenwicht in het gehele lichaam te herstellen.

Osteopathie werkt in drie deelgebieden:hoopers website

  1.  het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren)
  2.  het orgaansysteem
  3.  het craniosacrale systeem

Deze systemen zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Wanneer er een bewegingsverlies in één van deze systemen aanwezig is, veroorzaakt dit een onevenwicht in het lichaam van de hond of het paard. Na verloop van tijd leidt dit tot problemen.

De kracht van osteopathie ligt dan ook in de totale behandeling van de hond of het paard. Tijdens een osteopathische behandeling wordt de oorspronkelijke beweeglijkheid door zachte manuele technieken hersteld. Hierdoor start er een natuurlijk genezingsproces in het gehele lichaam van de hond of het paard. Het dier gaat zich beter voelen, en zal vlotter bewegen.