bekkenproblemen bij de hond

In deze blog leg ik uit hoe het bekken bij de hond er uitziet, en wat mogelijke problemen kan veroorzaken.

Anatomie bekkenbekken

Het sacro-iliacaal (SI-) gewricht van de hond bestaat uit het gewricht tussen het sacrum (of het heiligbeen) en het bekken. Dit vormt dus de verbinding tussen de rug en de achterpoten. Wanneer een hond hard loopt, wordt er erg veel kracht van de achterbenen overgebracht op de rug en naar de voorpoten. Dit gebeurt allemaal via dit SI-gewricht. Het moet dus een heel stevig gewricht zijn, en dat is het ook. Rondom het gewricht liggen dan ook erg sterke ligamenten, die ervoor zorgen dat dit gewricht deze krachten aankan. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden, zoals tijdens bvb. een zwangerschap, worden deze ligamenten soepeler zodat de pups makkelijk doorheen het geboortekanaal kunnen.

Niet alleen ligamenten hebben een invloed op dit gewricht, rondom het SI gewricht hechten veel spieren aan. Wanneer deze spieren te hard of net te weinig spanning hebben, geeft dit vaak problemen in dit gewricht.

 

hond

 

Hoe komt het bekken in de problemen?

psoas

  • Een trauma: wanneer een hond een stevige val meemaakt, of met z’n bekken ergens tegenaan loopt, kan dit het bekken kwetsen waardoor het SI gewricht geblokkeerd wordt.
  • Blokkaden: problemen in de rug van een hond, hebben vaak een negatief effect op het SI-gewricht. In het geval van een blokkade die zorgt voor een verhoogde spanning op de psoas-spier, dan kan dit ervoor zorgen dat er een abnormale spanning komt op het SI-gewricht. Dit geeft problemen bij het stappen en lopen, en pijn.
  • Na een bevalling: tijdens een bevalling moet het bekken soepel genoeg zijn. Die soepelheid komt er door het hormoon relaxine. Deze hyperlaxiteit kan na de bevalling voor problemen zorgen, en pijn in het SI-gewricht geven.
  • Onevenwichtige bespiering/asymmetrisch bekken: als er spieren abnormaal zwak of sterk zijn, geeft dit problemen. Dit kan een verschil in links/rechts zijn, of een verkeerde verhouding tussen bvb. de heupbuigers en de heupstrekkers. Ook spieren die eindigen op het heiligbeen kunnen een scheefstand van dit botstuk veroorzaken wanneer ze te gespannen staan.
  • Een abnormale stand van de benen: Wanneer de achterpoten te veel naar binnen of buiten gedraaid staan, zorgt dit voor een ontspanning of net een aanspannen van ligamenten en spieren. Ook dit heeft een negatief gevolg op het bekken, en dus ook op het SI-gewricht.

Gevolgen van een bekkenprobleem

Doordat het bekken verbonden is met zoveel structuren, heeft een probleem in het bekken ook gevolgen op vele vlakken. Een stoornis in de achterbenen kan de oorzaak zijn van een bekkenprobleem (opstijgende ke ten), maar het kan er ook het gevolg van worden (afdalende keten). M.a.w. als er een probleem is in het bekken, kan dit ervoor zorgen dat er na verloop van tijd ook problemen ontstaan in de achterbenen. Via de m. latissimus dorsi, een grote rugspier die loopt van het bekken naar de voorpoot, kan een SI-probleem ook zorgen voor manken in de voorpoot.

Bij het lopen worden de krachten die door de achterbenen ontwikkeld worden, overgezet op de rug en de voorbenen. Dit gebeurt via het bekken. Heeft een hond pijn in het bekken, dan gaat hij deze zijde vermijden door een andere houding aan te nemen. Hierdoor gaat hij andere delen van z’n rug of pootjes meer belasten, waardoor er op deze plaatsen nieuwe problemen kunnen ontstaan. Zo gaat de hond minder graag willen spelen, lopen,… om pijn te vermijden.

De gevolgen zijn niet enkel beperkt tot de spieren en de botten, ook de organen kunnen beïnvloed worden door een verkeerde stand van het SI-gewricht. Een deel van de bezenuwing van de organen is nl. afkomstig van het bekken. Te veel spanning kan ook hier voor problemen zorgen. Denk dan bvb. aan een hond die makkelijk last heeft van constipatie, schijndracht of blaasproblemen.

Waar een SI-probleem nu net effect op heeft, is afhankelijk van een aantal factoren. De bouw van een hond bvb., heeft hier een belangrijke invloed op (wat is zijn zwakste plek?). Ook de stress-toestand (is het een hond die makkelijk geprikkeld is?) bepaalt deels hoe snel een probleem zich kan verspreiden. Maar ook de sporten die een hond doet: krachtige inspanningen bij een hond met een onbehandeld bekkenprobleem maakt het vaak erger.

 

dogs-batons-play-bite